چین: باید سیستم تجاری چندجانبه را به منظور دفاع از منافع کشورهای در حال توسعه حفظ کنیم
  • 2020
  • 22/11
  • 10:37:16

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در پانزدهمین نشست سران گروه 20 که به روش ویدیویی برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد.

 

شی جین پینگ در این نشست بر لزوم حفاظت قاطع از سیستم تجارت چند جانبه، حمایت از اصلاحات سازمان تجارت جهانی و تقویت اثربخشی و اقتدار آن، ارتقا سطح تجارت آزاد، مخالفت با یک جانبه گرایی و حمایت گرایی تجاری به منظور پشتیبانی از حقوق توسعه و فضای کشورهای در حال توسعه تاکید کرد.

  • GMT+08:00
  • /