تشدید اقدامات مقابله با کووید-19 در مراکز اهدای خون چین
  • 2020
  • 22/11
  • 21:04:03

خبرگزاری «شین هوا» از تشدید اقدامات مهار بیماری کووید-19 در مراکز اهدای خون چین خبر داد و نوشت کمیسیون بهداشت ملی چین دستور العملی را در زمینه اقدامات مربوط به کنترل و مهار کرونا در ایستگاه های اهدای خون صادر کرده است تا از ایمنی کارکنان بهداشت و اهدا کنندگان مطمئن شود و همچنین ذخایر خون مورد نیاز در فصل های پائیز و زمستان را تامین کند.

تشدید اقدامات مقابله با کووید-19 در مراکز اهدای خون چین

اقدامات پیشگیرانه استاندارد در این دستور العمل باید در کل فرآیند اهدای خون به کار گرفته شوند؛‌ در این دستور العمل به جزئیات مجموعه ای از اقدامات در رابطه با محافظت از کارکنان ایستگاه های خون و از جمله پزشکان، پرسنل آزمایشگاهی و کارمندانی که وظیفه توزیع و انتقال خون های اهدایی را بر عهده دارند،‌ اشاره شده است.

در این دستور العمل از اهدا کنندگان خون خواسته شده است تا از قبل نوبت خود را رزور کنند؛ ایستگاه های اهدای خون نیز باید برای مراجعه تعداد اهدا کنندگان سقف تعیین کند تا از تجمعات در این مراکز خودداری شود.

اهداکنندگان خون در چین در کنار سایر مشاوره های منظم بهداشتی، باید اطلاعات مرتبط با کووید-19 از جمله سفر احتمالی اشان به مناطق آلوده به کرونا و یا تماس هایشان با افراد متعلق به این مناطق آلوده را ارائه کنند؛ در دستور العمل کمیسیون بهداشت ملی چین به مراعات اصول بهداشتی و ضد عفونی کردن ایستگاه های اهدای خون نیز اشاره شده است.

  • GMT+08:00
  • /