ابتکار چین درباره برگزاری کنفرانس بین المللی کاهش اتلاف مواد غذایی
  • 2020
  • 22/11
  • 10:35:36

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در پانزدهمین نشست سران گروه 20 که به روش ویدیویی برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد.

 

وی در این نشست با طرح پیشنهادی مربوط به برگزاری کنفرانس بین المللی به منظور کاهش اتلاف مواد غذایی، از اعضای گروه 20 و دیگر سازمان های بین المللی مربوط برای شرکت در آن دعوت کرد.

  • GMT+08:00
  • /