رعد و برق در روز آفتابی
  • 2020
  • 22/11
  • 17:23:55

دوربین خودروی یک راننده در ایالت فلوریدای آمریکا تصویری از رعد و برق در روز آفتابی را ثبت کرد. برق مستقیم به یک درخت نخل رسید. به غیر از آن هیچ علایمی از طوفان نداشت. به گزارش رسیده، مرکز شبه جزیره فلوریدا از مناطقی دارای بیشترین رعد و برق در آمریکا به شمار می رود.

  • GMT+08:00
  • /