افزایش حمایت های شغلی چین از فقرا با هدف ریشه کنی فقر مطلق
  • 2020
  • 21/11
  • 18:45:50

خبرگزاری «شین هوا» در خبری نوشت چین حمایت های خود در زمینه ایجاد فرصت های شغلی به منظور ریشه کن کردن فقر مطلق را شدت بخشیده است؛ حمایت های اشتغال زایی در چین بیشتر مردم فقیر این کشور را تحت پوشش قرار داده است.

افزایش حمایت های شغلی چین از فقرا با هدف ریشه کنی فقر مطلق

لی جونگ معاون وزیر تأمین اجتماعی و منابع انسانی چین با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که بیش از 90 درصد از جمعیت فقیر چین تحت حمایت شغلی قرار گرفته اند و یا از نتایج حاصل از اجرای سیاست های فقرزدایی از طریق پیشرفت صنعتی در مناطق شهری بهره مند شده اند؛‌ مقامات چین اقدامات زیادی را در عرصه های مختلف از جمله گسترش کانال های شغلی، ارتقاء سیاست های اشتغال و بهینه سازی خدمات شغلی و تقویت آموزش های حرفه ای عملی کرده اند.

مجموعا 32 هزار و 688 کارگاه آموزشی فقرزدایی و حدودا 214 هزار حرفه و کسب و کار با هدف کمک به فقرای روستایی جهت فراهم شدن فرصت شغلی در نزدیکی محل زندگی آنها برپا شده است.

چین قرار است تا پایان سال جاری میلادی فقر مطلق در این کشور را ریشه کن کند و هدف نابودی فقر تعریف شده در دستور کار 2030 توسعه پایدار سازمان ملل را 10 سال زودتر از برنامه ریزی های انجام شده محقق سازد.

 

  • GMT+08:00
  • /