توضیحات رهبر چین درباره چگونگی ایجاد جامعه مشترک المنافع آسیا و اقیانوسیه
  • 2020
  • 21/11
  • 11:40:57

شی جین پینگ رهبر چین در بیست و هفتمین نشست سران اپک که به روش ویدیویی برگزار شد، گفت: در سال جاری یک وظیفه مهم اپک این است که تلاش برای تحقق اهداف تعیین شده برای همکاری پس از سال 2020 را آغاز کند. وی افزود، ما که اهداف ساخت یک جامعه مشترک المنافع آسیا و اقیانوسیه را تعیین کرده ایم باید آن را به عنوان یک نقطه مبدا جدید دانسته و مرحله ای جدید از همکاری های آسیا- اقیانوسیه را آغاز کنیم.

  • GMT+08:00
  • /