رهبر چین: هر گونه موانع پیش روی خود را پشت سر خواهیم گذاشت
  • 2020
  • 21/11
  • 11:54:02

شی جین پینگ در بیست و هفتمین نشست ویدیویی سران سازمان اپک شرکت و سخنرانی کرد.
وی با نقل ضرب المثل مالزیایی «اگر با کوهی برخورد کردیم با هم از آن بالا می رویم و اگر با رودی رو به رو شدیم باهم از آن عبور می کنیم» گفت: اولویت کنونی همه ما مقابله با شیوع کرونا است. چین از همکاری اعضای آسیا و اقیانوسیه برای توسعه واکسن و زمینه های بهداشت عمومی و از همکاری های شرکت های کوچک این منطقه حمایت و به همه تلاش ها برای مقابله با کرونا و بهبود اقتصاد کمک خواهد کرد. 

  • GMT+08:00
  • /