نورپردازی آبی رنگ ساختمان ها و بناهای یادبود چین به مناسب روز جهانی کودک
  • 2020
  • 21/11
  • 19:58:04

خبرگزاری «شین هوا» از نور پردازی آبی رنگ روز گذشته (20 نوامبر برابر با 30 آبان) ساختمان های منطقه تجاری و مالی شهر فوجوئو در استان «فوجیان» واقع در جنوب شرق چین به مناسبت روز جهانی کودک خبر داد.

نورپردازی آبی رنگ ساختمان ها و بناهای یادبود چین به مناسب روز جهانی کودک

نور ساختمان ها و بناهای یادبود برخی از شهرهای چین نیز روز گذشته به مناسبت روز جهانی کودک به رنگ آبی در آمد.

روز جهانی کودک در تاریخ 20 نوامبر هر سال با هدف ارتقاء همبستگی بین المللی، آگاهی در بین کودکان سراسر جهان و بهبود رفاه کودکان جشن گرفته می شود.

  • GMT+08:00
  • /