برخورد ۲ قطار در قزوین
  • 2020
  • 20/11
  • 15:19:10

برخورد ۲ قطار در قزوین

شب پنجشنبه 29 آبان، قطار مسافری گیلان به مشهد بعد از ایستگاه یزده رود نیکویه تاکستان از ریل خارج ‌شد و با یک قطار باربری در مسیر راه آهن تاکستان به سمت رشت برخورد ‌کرد. براثر این برخورد ۲۰ نفر مصدوم شدند

  • GMT+08:00
  • /