وزارت خارجه: احیای باثبات اقتصاد چین برای جهان خبر خوبی است
  • 2020
  • 19/11
  • 20:05:58

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 29 آبان/ 19 نوامبر در نشست خبری اظهار داشت: تثبیت و احیای اقتصاد چین بدون شک خبر خوبی برای اقتصاد جهانیست که انگیزه جدیدی برای احیای اقتصاد جهان ایجاد می کند.

  براساس گزارش ها، صندوق بین المللی پول اخیرا پیش بینی کرد که در سال 2020 در میان 50 جامعه بزرگ و برتر اقتصاد جهان، تنها 4 جامعه اقتصادی از جمله چین به رشد تولید ناخالص داخلی مثبت می رسند. در سال 2024 ، تولید ناخالص داخلی سرانه چین بار دیگر دو برابر می شود و در سال 2025 ، تولید ناخالص داخلی چین به جایگاه 70 در جهان خواهد رسید. جائو لی جیانگ در این مورد گفت که این به طور کامل نشان می دهد، جامعه جهانی به چشم انداز توسعه اقتصادی چین خوش بین است و دستاوردهای کشور در توسعه اقتصادی و اجتماعی  را تایید می کند.

  • GMT+08:00
  • /