شی جین پینگ: بازار چین تقاضای بیشتری برای جهان ایجاد می کند
  • 2020
  • 19/11
  • 19:22:04

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین 19 نوامبر/ 29 در گفت و گوی ویدیویی سران صنایع و بازرگانی سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) با عنوان «ایجاد اوضاع توسعه جدید و تحقق منافع متقابل و برد مشترک» سخنرانی کرد. شی جین پینگ گفت:

"توسعه مداوم اقتصاد چین و تلاش مردم چین برای زندگی بهتر، تقاضای بیشتر برای محصولات، فناوری ها و خدمات متنوع تر و با کیفیت بالا از سراسر جهان ایجاد می کند. اطمینان داریم که به دنبال تحریک پتانسیل بازار چین، فرصت های گسترده تری در بازار برای کشورهای مختلف فراهم می شود و انگیزه قوی تری برای توسعه باثبات اقتصاد جهانی ایجاد می شود. "

  • GMT+08:00
  • /