مزار استاد شجریان در چهلمین روز وفاتش/ تصاویر
  • 2020
  • 19/11
  • 15:08:09

تصاویری از روز ۲۷ آبان بر سر مزار استاد محمدرضا شجریان ایران در چهلمین روز وفاتش را می‌بینید.

مزار استاد شجریان در چهلمین روز وفاتش/ تصاویر

مزار استاد شجریان در چهلمین روز وفاتش/ تصاویر

 

  • GMT+08:00
  • /