رفاه همگانی
  • 2020
  • 17/11
  • 16:02:40

رفاه-همگانی اهالی بخش خودگردان یوپینگ قوم دونگ در استان گویی جوئو واقع در جنوب غربی چین از یک شیوه جدید برای توسعه #کشاورزی استفاده می کنند که شامل مشارکت شرکت ها، مؤسسات، پایگاه های توسعه و کشاورزان است و همه این عوامل در کنار هم به افزایش درآمد مردم کمک می کنند. 

رفاه همگانی

رفاه همگانی

 

  • GMT+08:00
  • /