شی جین پینگ: با بزرگ ترین همکاری همه کشورها برای مقابله با بیماری کرونا متحد شویم
  • 2020
  • 17/11
  • 21:33:36

شی جین پینگ: با بزرگ ترین همکاری همه کشورها برای مقابله با بیماری کرونا متحد شویم

شامگاه سه شنبه 17 نوامبر (27 آبان)، دوازدهمین دیدار رهبران کشورهای بریکس از طریق ویدئویی بر گزار شد، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در آن شرکت و سخنرانی مهمی ایراد کرد.

شی جین پینگ اظهار داشت: آزمون های مقابله با شیوع کرونا در مدت زمان نزدیک به یک سال گذشته نشان می دهد، در صورت همکاری و وحدت و با استفاده از روش های علمی برای پیشگیری، شیوع ویروس کرونا قابل کنترل است. ما باید تلاش کنیم اتحاد را به اختلاف ترجیح دهیم و تعصبات را کنار بگذاریم و با بزرگ ترین همکاری همه کشورها برای مقابله با بیماری کرونا متحد شویم.

 

  • GMT+08:00
  • /