شی جین پینگ: همکاری ها در تولید واکسن بین پنج کشور عضو بریکس را تقویت می بخشیم
  • 2020
  • 17/11
  • 21:55:32

شی جین پینگ: همکاری ها در تولید واکسن بین پنج کشور عضو بریکس را تقویت می بخشیم

شامگاه سه شنبه 17 نوامبر (27 آبان)، دوازدهمین دیدار رهبران کشورهای بریکس به صورت ویدیویی برگزار شد، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در آن شرکت و سخنرانی مهمی ایراد کرد.

رهبر چین تاکید کرد: به منظور پیشبرد ساخت مرکز تحقیق و تولید واکسن کشورهای بریکس، چین یک مرکز تحقیق و تولید واکسن ایجاد کرده و تمایل دارد از طریق ترکیب روش های آنلاین و آفلاین، تحقیق و کشف مشترک واکسن کرونا، تاسیس کارخانه از طریق همکاری، تولید مجاز و تایید متقابل استانداردها میان پنج کشور عضو بریکس را به پیش سوق دهد.

  • GMT+08:00
  • /