مراقبت"مامان موقت" از نوزادان
  • 2020
  • 17/11
  • 14:51:08

روز سه شنبه 27 آبان (17 نوامبر) روز جهانی نوزادان نارس است.

به همین مناسبت کارکنان پزشکی در مرکز مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان کودکان وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه جه جیانگ برای کودکان کلاه و پتو بافتند و بهترین ها را برای آنان آرزو کردند.بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه جه جیانگ با 50 تخت، بیشتر میزبان نوزادان نارس است. به دلیل شرایط ویژه قرنطینه میان مادر و کودک ، این نوزادان خاص توسط کارکنان پزشکی مورد مراقبت قرار می گیرند. آنها با عشق فراوان سه شیفت کار می کنند و به صورت شبانه روزی مسوولیت خود به عنوان مامان موقت را به بهترین شکل انجام می دهند. 

مراقبت"مامان موقت"  از نوزادان

مراقبت"مامان موقت"  از نوزادان

مراقبت"مامان موقت"  از نوزادان

مراقبت"مامان موقت"  از نوزادان

مراقبت"مامان موقت"  از نوزادان

  • GMT+08:00
  • /