حماسه مناس که شهرتی تاریخی دارد، صدها سال در میان دشت گسترده شین جیان، توسط ملیت قرقیز، نسل به نسل و سینه به سینه چرخیده و در میان مردم این منطقه حفظ شده است.
آواز « هوا آر» ترانۀ بومی مسلمانان ملیت های مختلف در مناطق شمال غرب چین از جمله نین شیا، گان سو و چین های است که قدمت دیرینه دارد. این ترانه در سالهای اخیر به طرق مختلف از نسلی به نسل دیگر منتقل گشته و موضوعات آن غنی تر شده است.
جنگار خان، مرد قدرتمند و خردمند، به تمام سرزمین های مغولی که قبایلش با یکدیگر اختلاف داشتند، حمله کرده، و آن ها را با یکدیگر متحد ساخت. با اتحاد قبایل، مردم به یک زندگی آرام و سعادتمند دست یافتند. صدها سال بعد، نام و داستان زندگی وی زبانزد قوم مغول شد و جنگاوری های وی با عنوان "حماسه جنگار" به رشته تحریر در آمد. "حماسه جنگار" همراه با دو حماسه "ماناس" از ملیت قرقیز و "گسر" از ملیت تبت، سه حماسه بزرگ از اقلیت های ملی چین را تشکیل می دهند.
دوازده مقام مرکب از موسیقی، رقص و آواز، نوعی هنر مردمی اویغورچین است. این هنر با قدمت بیش از شش صد سال به دلیل اهمیت ویژه و ممتاز خود در میان انواع هنر اویغورها، به "ستون موسیقی و مادر موسیقی اویغور" در این سرزمین شهرت دارد.
"اقندار" به زبان قزاقی به معنای شاعر غزلسرا و "ایتسی" به معنی "مشاعره" است که به بداهه خوانی دو نفره اشاره دارد که شعرا، به صورت آوازخوانی با یکدیگر به مشاعره می پردازند. مراسم "اقندار ایتسی" در جشنواره ها و اعیاد اجرا می شود، در هنگام اجرای این نوع آوازخوانی، همه قزاق های کوچ نشین، در هر نقطه ای که باشند برای حضور در این جشنواره خود را به محل اجرای این برنامه می رسانند.
سفر ده روزه خبرنگاران رادیو به شین جیان
تصویر شین جیان
سفرنامه های خبرنگاران خارجی رادیو درباره شین جیان