CRI Online
 

مسابقه اسب دوانی با تاکتیک " تیان جی "

GMT+08:00 || 2014-03-03 17:08:37        cri

گفته شده که در دوران کشورهای جنگجو چین در قرن 4 پیش از میلاد، مردی با نام "سون بین" مامور دولتی کشور "وی" مورد زجر و آزار هم قطاران خود قرار گرفت. اما او موفق شد تا با کمک فرستاده کشور "چی" وارد پایتخت این کشور بشود .

فرستاده کشور "چی" او را به "تیان جی" فرمانده این کشور معرفی کرد. "تیان جی" در باره استراتژی و تاکتیک جنگ از "سون بین" نظرخواهی کرد. "سون بین" در این مورد سه شبانه روز اظهار نظر کرد. فرمانده اور بسیار مورد ستایش قرار داد و از او به عنوان مهمان پذیرایی کرد. "سون بین" از "تیان جی" سپاسگزاری کرد و همواره به او اندرز و پیشنهاد می داد .

در آن دوره مسابقات اسب دوانی بسیار مورد استقبال اشراف کشور "چی" قرار داشت .

"تیان جی" بارها با پادشاه و دیگر ماموران دولتی در این مسابقات شرط بندی می کرد. اما همواره شکست می خورد. در یک شرط بندی دیگر، اسب او بار دیگر شکست خورد و او بسیار ناراحت شد. "سون بین" علت را جویا شد و به او گفت: من را به میدان مسابقه اسب دوانی ببرید. شاید بتوانم به شما کمک کنم .

روز دیگر، "سون بین" همراه "تیان جی" به میدان مسابقه اسب دوانی رفت. تعداد زیادی از ماموران نظامی و غیر نظامی به همراه جمعی از مردم برای تماشای مسابقه در میدان حاضر بودند. "سون بین" متوجه شد که اسب ها، بر اساس سرعت دویدن، به درجه های عالی، متوسط و پایین تقسیم شده اند. تزیین اسب ها در درجه های مختلف نیز یکسان نبود. او همچنین متوجه شد که اسب ها بر اساس درجه بندی مسابقه می دهند و باید در سه بازی دو بار موفق شوند ."سون بین" با دقت توجه کرد و متوجه شد که بین اسب های "تیان جی" و اسب های دیگران تفاوت زیادی نیست، اما تاکتیک مسابقه نامناسب است، به این سبب امکان شکست افزایش می یابد. بنابراین به "تیان جی" گفت: نگران نباش. چاره ای دارم که با استفاده از آن می توانید موفق شوید.

"تیان جی" با شنیدن سخنان او بسیار خوشحال شد و با پادشاه قرار گذاشت به مسابقه اسب دوانی بپردازد . پادشاه چون هیچ وقت در مسابقه شکست نخورده بود، با کمال میل پذیرفت.

پیش از مسابقه "تیان جی" بر اساس پیشنهاد "سون بین" اسبی را با درجه پایین انتخاب کرده و آن را با زین و برگ اسب هایی با درجه عالی تزیین کرد و آن را همچون اسبی با درجه ی عالی جلوه گر ساخت تا با اسب درجه یک پادشاه مسابقه بدهد.

مسابقه شروع شد. اسب درجه یک پادشاه با سرعت می دوید. اما اسب "تیان جی" عقب مانده بود. پادشاه با خوشحالی می خندید.

در دور دوم مسابقه، بر اساس پیشنهاد "سون بین" فرمانده کشور "چی" با استفاده از اسب درجه یک با یک اسب درجه متوسط پادشاه مسابقه داد. اسب فرمانده کشور "چی" در میان تحسین افراد، از اسب پادشاه پیشی گرفت و موفق شد.

در دور سوم مسابقه، اسب درجه متوسط "تیان جی" با اسب درجه پایین پادشاه مسابقه داد و بار دیگر موفق شد.

سرانجام اسب های "تیان جی" در مسابقات، دو بار اسب های انتخابی پادشاه را شکست داد.

پادشاه بسیار متعجب شده بود که "تیان جی" چه طور توانسته اسب های خوب را شناسایی کند. در این هنگام "تیان جی" به پادشاه گفت که سبب موفقیت وی اسب خوب نیست، بلکه تاکتیک خوب است. او سپس تاکتیک "سون بین" را تشریح کرد. پادشاه بی درنگ "سون بین" را فرا خواند و با او ملاقات کرد .

"سون بین" به پادشاه گفت، هنگامی که شرایط دو طرف یکسان نباشد، استفاده از تاکتیک مناسب می تواند مشکل گشا باشد.

این عملکرد "سون بین" سبب شد تا بعدها، پادشاه او را به فرماندهی ارتش منصوب کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید