CRI Online
 

امپراتوران «یان» و «هوان»

GMT+08:00 || 2010-03-03 17:58:20        cri

در طول تاریخ چندین هزار ساله چین ، شخصیت های معروف بسیاری پا به عرصه وجود گذاشتند. عده ای از آنان، با اختراع و اکتشافات خود، به روند پیشرفت فرهنگ ملت چین کمک نمودند و عده ای دیگر با برپائی جنگ، مسیر پیشرفت تاریخی این سرزمین را تغییر دادند و برخی نیز، با هوش و درایت و تبحر خود، در تاریخ جاودانه شدند.

همانگونه که از آغاز تمدن بشری، افسانه ها، روایات و حماسه های بسیاری خلق شد، امپراتوران «یان دی» و «هوان دی» نیز از جملۀ این روایات بودند که از زمان های بسیار دور، حکایت می کردند .

چینی ها جملگی خود را فرزندان امپراتوران «یان» و «خوان» می دانند اما تاکنون برهان قاطعی برای تائید حقیقت وجود «یان دی» و «هوان دی» به دست نیامده است. در جوامع بدوی، «یان» و «خوان» شیخ دو قبیله آن دوران محسوب می شدند.

گفته میشود که قبایل «یان دی» و «هوان دی» ابتدا در غرب چین در استان «شن سی» یعنی حوضه رودخانه زرد ( رود مادر چین) می زیستند.

این مطلب، موضوع آغاز تمدن جهانی از حوضه این رود را تایید می کند. پس از مهاجرتها و جنگهای متعدد، این دو قبیله به تدریج با ملیت «ای» درشرق و ملیتهای «لی» و «میائو» درجنوب درهم آمیختند و ملیت «هوا» را بوجود آوردند.

در آن زمان درمیان ملیت ها و قبایل نواحی فلات مرکزی چین، ملیت «هوان دی» نیرومند بوده و سطح تمدن بالایی داشته است، لذا این ملیت، به عنوان نمایندۀ فرهنگ در فلات مرکزی معرفی شد و امپراتوران «یان دی» و «هوان دی»، اولین اجداد ملیت "هان " و بعدها، اولین اجداد چینیان نامیده شدند. در حدود قرن دوم قبل ازمیلاد مسیح، ملیت «هوا» به ملیت «هان» تغییر نام داد . ازاینرو، اغلب چینیان را «فرزندان یان هوان» می نامند. افسانه ها و روایات متعددی درباره امپراتور«هوان دی» در دوران مختلف وجود داشته است و نوشته های مختلف و متفاوت ِ بسیاری پیرامون آن، به رشته تحریر در آمده است. گفته میشود که «خوان دی»، پسر خدای زمین بوده است که در دوران طفولیت، بسیار باهوش بوده و می توانست حرف بزند.

وی صاحب 25 فرزند بوده و 10هزار شاهزاده داشته است که تحت امر و فرمان وی بودند و 7هزار شاهزاده از میان آنها، خدایان مسوول امور مختلف بودند. ابر و باد و باران و رعد و برق در طبیعت نیز، تحت کنترل «هوان دی» قرارداشت و او می توانست 14 تغییر مختلف در طبیعت ایجاد کند.

«هوان دی»، از هر طرف که به وی می نگریستند، چهرۀ متفاوتی داشت و بدون حرکت گردن می توانست از وقایع پشت سر و چپ و راست خود مطلع شود و بر آن تسلط یابد. ب وی به منظور ایجاد رفاه برای مردم، به آنان کشت غلات و چگونگی رام کردن چهارپایان و ماکیان را آموزش داد.

«هوان دی» ضمن اختراع پارچه به مردم چگونگی استخراج از معادن و تهیه ابزارآلات آهنی و مسی را آموخت. بعدها وی دستور داد تا خط، آهنگ موسیقی، تقویم و کتاب پزشکی نیز ایجاد شود . ناگفته نماند که به نظر تاریخدانان چینی، در در روایات نقل شده، عصر «هوان دی» اساساً به دوران سنگی بازمی گردد.

 

 

 


اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید