CRI Online
 

تثبیت رشد و تغییر ساختار اولویت امور اقتصادی سال آینده خواهد بود

GMT+08:00 || 2014-12-12 10:23:26        cri

نشست کاری کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره امور اقتصادی دیروز پنجشنبه به پایان رسید. در این نشست سه روزه، ضمن بررسی اوضاع اقتصادی داخلی و جهانی مورد بررسی و جمع بندی اقتصادی کشور در سال جاری، اهداف و اولویت های امور اقتصادی سال آینده نیز مطرح شد. موضوع حائز اهمیت این است که این نشست به عنوان بلند پایه ترین نشست اقتصادی کشور شناخته می شود، توضیحاتی سیستامتیک درباره مفهوم «وضعیت ثبات جدید اقتصادی» ارایه شده است.

لیو پی لین، پژوهشگر اقتصاد منطقه ای و راهبرد توسعه وابسته به مرکز پژوهش توسعه شورای دولتی چین در این باره توضیح داد: سازگاری مبتکرانه با وضعیت ثبات جدید اقتصادی رویکرد حرکت اقتصادی کشور در سال اینده خواهد بود که از این میان، تثبیت رشد و تغییر ساختار اقتصادی از مهم ترین عوامل خواهند بود.

این کارشناس افزود در نشست یادشده وصعیت ثبات جدید اقتصادی کشور که در نه زمینه مهم از جمله مصرف و سرمایه گذاری، تشریح شده است گفت: باید با این نوع مفهوم جدید آشنایی دقیق و سازگاری پیدا کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید