CRI Online
 

عکس قهرمان تنیس جهان با نان ایرانی

GMT+08:00 || 2014-12-12 09:52:50        cri

البته ممکن هم هست نان هندی هم باشد! این تصویر را فدرر در اینستاگرامش منتشر کرده و در کنار آن نوشته "نان دارید؟"

 

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید