CRI Online

برگزاری همایش تبادلات اتاق‌های فکر مجمع سران همکاری بین المللی یک کمربند- یک جاده

GMT+08:00 || 2018-08-08 22:23:57        cri
همایش "تبادلات اتاق‌های فکر" مرتبط با مجمع سران همکاری بین المللی "یک کمربند- یک جاده" 14 مه در پکن برگزار شد، بیش از 200 مسوول از اتاق‌های فکر معروف، سیاستمداران پیشین و کارشناسان در این همایش شرکت کردند. شرکت کنندگان مجمع سران همکاری بین المللی"یک کمربند- یک جاده" را یک گردهمایی بزرگ تاریخی دانسته و پیشنهاد یک کمربند- یک جاده را ایده بزرگ در سودآوری برای مردم کشورهای مختلف می‌دانند.

شرکت کنندگان بر آن هستند که اجرای یک کمربند-یک جاده به شرکت‌ فعالانه اتاق‌های فکر نیاز داشته و تلاش مشترک برای ایجاد جاده ابریشم هوش و دانش موقعیتی مهم در ساختار یک کمربند- یک جاده است.

هنری پاولسون وزیر پیشین خزانه داری آمریکا اظهار کرد، ساختار یک کمربند- یک جاده سیمای آسیار را تغییر داده و نیروی بالقوه رشد اقتصادی کشورهای دیگر جهان را تحریک خواهد کرد. اتاق‌های فکر باید پیرامون این پیشنهاد، گفت گوها و رایزنی‌های بیشتر برگزار کنند.

کوین راد نخست زویر پیشین استرالیا اظهار کرد که موفقیت پیشنهاد یک کمربند- یک جاده در آینده به نجات میلیاردها نفر از فقر، حفاظت از کره زمین و ایجاد فرصت‌های همکاری جهانی کمک خواهد کرد. ساختار این پیشنهاد به هوش مشترک چین و غرب نیاز دارد.

سرتاج عزیز، مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان نیز در این همایش گفت که اتاق‌های فکر پاکستان ارتباط نزدیک با همتای چینی خود برقرار کرده است. کشورهای شرکت کننده از طریق پیشنهاد یک کمربند- یک جاده ضمن تبادل اطلاعات به طور متقابل، از یکدیگر آموخته و به مطالعه مشترک می پردازند. این برای تبادلات ایده ها و استفاده مشترک از تجربیات و اقدامات متقابل یاری رسان است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید