CRI Online

برگزاری سمینار ایران در قالب طرح یک کمربند یک جاده در پکن

GMT+08:00 || 2018-08-08 22:02:09        cri

پس از آنکه دونالد ترامپ رسماً خروج امریکا را از توافقنامۀ برجام اعلام کرد و دور جدیدی از تحریمها علیه ایران اعمال کرد، این امر موجب نگرانی طرفهای مختلف توافقنامه شد.

چین که بزرگترین شرکت تجاری ایران است، تحریمهای یکجانبۀ امریکا علیه ایران شرکتهای این کشور را برای فعالیت در ایران دچار مشکل جدی می کند. از این رو با توجه به این وضعیت روز 13 امرداد 4 اوت سمینار بررسی بازار ایران در قالب طرح یک کمربند یک جاده در پکن برگزار شد.

نمایندگان و کارشناسان شرکتهای چینی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند و کارشناسان و اندیشمندان چینی از جمله آقای هوا لی مینگ، سفیر پیشین چین در ایران، آقای لو چانگ جین، رایزن بازرگانی پیشین چین در ایران در این سمینار دربارۀ وضعیت بازار ایران پس از خروج امریکا از برجام و اقدامات مهار و پیشگیری از ریسک تجاری ناشی از این رویداد، تحلیلهای خود را ارائه دادند.

آقای هوا لی مینگ، سفیر پیشین چین در ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه دربارۀ مقابلۀ شرکتهای چینی که در ایران فعالیت می کنند، پیشنهادهای خود را مطرح کرد.

لو چانگ جین، رایزن بازرگانی پیشین چین در ایران دربارۀ وضعیت اقتصادی و بازار ایران و هوانگ لو جون، مسؤول بخش خاورمیانه و امور مربوط به طرح یک کمربند یک جاده در مؤسسۀ حقوقی جین شی دربارۀ جلوگیری از ریسک حقوقی در ایران و آقای هه یین، استاد ادارۀ آموزش پلیس حافظ صلح چین، دربارۀ سازندگی محیط اجتماعی برای اجرای پروژه های چین در خارج از کشور و حسین خلیفی نمایندۀ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در شانگهای دربارۀ آشنایی و گسترش بازار و چگونگی تعامل با تاجران ایرانی و وانگ هایی لونگ، معاون مدیر کل شرکت نمایشگاه بین المللی سیمک دربارۀ چگونگی مشارکت مؤثر در نمایشگاههای مختلف ایران سخنان خود را ارائه دادند.

در مجموع شرکت کنندگان علاقمند به بازار ایران پس از شنیدن سخنرانیهای ارائه شده در این سمینار، با بازار و وضعیت اقتصاد و تجارت ایران آشناتر شدند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید