CRI Online

بازدید احمدی نژاد از نمایشگاه بین المللی شانگهای

GMT+08:00 || 2014-11-01 20:56:35        cri

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید