CRI Online

تدابیر چین برای تقویت حفاظت از میراث فرهنگی

GMT+08:00 || 2018-09-10 14:33:54        cri

نشست رؤسای اداره‎های میراث فرهنگی سراسر چین چندی پیش در پکن برگزار شد و حاضران در این نشست به بحث درباره چگونگی حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی پرداختند. لیویو جو، رئیس اداره ملی میراث فرهنگی چین در این نشست گفت: از جمله کارهای مهم میراث فرهنگی، ایجاد منطقه نمونه حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه نظارت بر آثار میراث فرهنگی، تسریع تنظیم قانون حفاظت از میراث فرهنگی و در پیش گرفتن تدابیر مختلف برای تقویت حفاظت از میراث فرهنگی است.

تقویت اصلاحات در امور مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی، برای وارثان این میراث حائز اهمیت ویژه است. لیو یو جو رئیس اداره ملی میراث فرهنگی چین در این نشست تاکید کرد، باید ضمن تقویت نیروی نظارت بر میراث فرهنگی، حفاظت از این آثار را تقویت بخشید. وی گفت: با توجه به وضعیت گنجینه‎های میراث فرهنگی و مشکلات موجود در امور ایمنی مربوط به میراث فرهنگی، ما باید بر اساس اوضاع ویژه این آثار و تعداد پرونده‎های مربوط به نقض قانون میراث فرهنگی، ناظرانی را به مناطق مختلف اعزام کنیم تا ضمن تقویت نظارت دولت مرکزی بر روند حفاظت از میراث فرهنگی، دولت‎های محلی را نیز در اجرای مسوولیت خود در راستای حفاظت از میراث فرهنگی نظارت کند. باید با تقویت نیروی نظارت کشوری و استانی، نظام معامله و ثبت برای خرید و فروش قانونی میراث فرهنگی را به طور آزمایشی اجرا کرد. اداره ملی میراث فرهنگی و وزارت امنیت عمومی به طور مشترک بانک آمار میراث فرهنگی دزدیده شده را منتشر کرده‎اند و در گام بعدی، فهرست آثار میراث فرهنگی غیر قابل معامله و ساز و کار هشدار بازار میراث فرهنگی را ایجاد خواهیم کرد.

لیو یو جو خاطر نشان کرد، ما ضمن تقویت حفاظت از میراث فرهنگی، استفاده منطقی از این آثار را نیز باید مورد تشویق قرار دهیم. یکی از امور مهم در این زمینه، تسریع روند ایجاد مناطق نمونه کاربری میراث فرهنگی است. وی گفت: در سال های اخیر، ادارات مربوط به میراث فرهنگی برای زنده کردن این آثار تلاش های زیادی انجام داده اند. برای نمونه، اجرای برنامه‎های فرهنگی «اگر گنجینه‎های ملی حرف بزنند»، در تقویت کشف ارزش میراث فرهنگی و افزایش آشنایی مردم با میراث فرهنگی نقشی موثر ایفا کرده است. در آینده ما باید با تشویق نیروهای اجتماعی، نیروی بالقوه آنان در حفاظت از میراث فرهنگی را کشف کنیم. وی گفت: باید با در پیش گرفتن تدابیر مختلف، ساز و کار حضور تمام افراد جامعه را تکامل ببخشیم و ظرفیت‎های بالقوه اجتماعی در حفاظت از میراث فرهنگی را اجرایی کنیم.

این مقام چینی گفت، در گام بعدی، ما به دنبال پیشبرد روند ایجاد یک ساختار مدیریتی قانونمند برای موزه‎ها و دادن اختیار به این نهادها در زمینه مدیریت، ایجاد ساز و کار مدیریت بر آثار میراث فرهنگی، بهبود ساز و کار حفاظت از میراث فرهنگی غیر قابل جابه جایی و تسریع تنظیم قانون حفاظت از میراث فرهنگی خواهیم بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید