CRI Online

نقاشی های زنده به دانشگاه نشاط بخشید

GMT+08:00 || 2017-03-28 16:25:25        cri
نقاشی های زنده به دانشگاه نشاط بخشید

در رقابت زیباسازی محوطه دانشگاه، دانشجویان نقاشی و طراحی با کشیدن نقاشی های زنده از حیوانات و تصاویر دیگر بر روی حفره های درختان و دیگر فضاهای دانشگاه، این محیط را نشاط انگیز ساختند. این فعالیت در دانشگاه "های نن" انجام شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید