<%@ Language=JavaScript %> China Radio International
党的十七大گردآوری آرزوهای نیک برای ارسال با فضاپیمای شن جوی 7تمایل به همکاری با رسانه ها و نهادهای کشورهای مختلف
China Radio International
اخبار چين
اخبار جهان
اخبار سياسی  
اخبار اقتصادی  
اخبار فرهنگی  
اخبار علمی و فنی  
اخبار ورزشی  
اخبار ديگر  

ورزش

فرهنگ چین

اقلیتهای ملی

رنگین کمان

جامعه و زندگی

علوم و فنون
GMT+08:00 || 2005-08-30 20:54:46
" چین شی هوان " ---- اولین امپراطور حکومت فئودالی چین

cri

سال 221قبل از میلاد اولین سلسله فئودالی چین تاسیس شد و " چین شی هوان " بنیادگذار آن بود . " چین شی هوان " ب اولین امپراطور سلسله " چین " است و نامش " این جن " بوده است .

سال 246ق م " این جن " 13ساله بر تخت پادشاهی کشور " چین " نشست . در اوائل دوران حکمرانی سلسله جنگجویان در چین کشورهای مستقل زیادی وجود داشتند و بین این کشورها درگیری ها مکررا رخ می داد . کشور "چین " واقع در منطقه " شیان یان " و" شی آن" یکی از کشورهای نیرومند وقت بود . " این جن " پس از آنکه بزرگ شد ، شخصیت های با فضیلت وبا درایت را به خدمت گرفته و امور نظامی را بسط و توسعه داد ه و برای افزایش قدرت خود تلاش کرد . بیش از 10 سال کشور " چین " به جنگ پرداخت و در نهایت چین یکپارچه شد . " این جن" نیز عنوان " چین شی هوان " را برای خود برگزید.

یکپارچگی چین توسط کشور "چین " اهمیت زیادی در تاریخ داشته است . " چین شی هوان" سیستم تقسیم کشور به چند کشور کوچک زیر فرمان یک امپراطور را الغا کرد و سیستم تاسیس نواحی و شهرستان ها را اجرا نمود . کشور به 36منطقه تقسیم شد و در هر منطقه شهرستان ها دایر گردید . مقامات مرکزی و منطقه ای توسط امپراطور منصوب شدند و نظام ارثی لغو شد . این سیستم در تاریخ بیش از دو هزار سال اجرا شد و نام بسیاری از شهرستان های کنونی چین در سلسله " چین " تعیین شد .

 یکپارچگی خط و زبان نیز از جمله خدمات بزرگ سلسله چین بود . قبل از آن کشورهای مختلف خط و زبان خاص داشتند . گرچه این خطوط سرچشمه یکسان داشته و بین آنها تفاوت زیادی مشاهده نمی شد ، اما این نیز مانعی برای نشر و تبادلات فرهنگی بود . سلسله "چین " پس از وحدت کشور " شیائو جوان " خط عمومی کشور را تعیین کرد و از آن به بعد هیروگلیف چینی طبق مقررات توسعه یافت . این برای شکلگیری و نشر فرهنگ چین نقش حائز اهمیت و بی سابقه ای داشت .

 به علاوه " چین شی هوان " همچنین اوزان و مقادیر ، پول و قانون سراسر کشور را وحدت بخشید . این اقدامات برای توسعه اقتصاد و تقویت جایگاه قدرت مرکزی موثر بود .

 " چین شی هوان " مرد کبیری در تاریخ چین محسوب می شود ، اما ظلم و ستم او نیز در تاریخ چین ثبت است . او پس از یکپارچگی چین برای جلوگیری از تجاوز ملیت های کوچ نشین شمالی با توسل به زور هزاران کارگر را برای ساحت دیوار چین به خدمت گرفت . این دیواردر غرب از ناحیه بیابانی شروع می شد و در شرق به دریا می رسید و با وجود نیروی انسانی و مادی و سطح فنی وقت افراد بیشماری در جریان احداث این دیوار جان باختند . " چین شی هوان " همچنین فرمان داد که کاخ مجلل " ای فان " و آرامگاه پرشکوه وی در منطقه " لی سان " ساخته شود . امروز دیوار چین و اسب ها و سربازان سفالی چین شهر "شی آن " از جمله معروف ترین میراث فرهنگی جهان است . اما در دو هزار سال پیش ، برای احداث آنها مردم رنج زیاد بردند و انزجار شدیدی از ظلم این امپراطور داشتند و در نهایت حکومت سلسله " چین " بعد از 15سال سرنگون شد .

مساله دیگری نیز موجب بدنامی "چین شی هوان " شد . او برای تقویت کنترل اندیشه در سال 213ق م فرمان داد تمامی کتاب های تاریخی کشورهای دیگر بغیر از کشور " چین " ، کتاب های کلاسیک کونفوسیوس سوزانده و جمع آورندگان و مبلغان این کتاب ها کشته شوند . این حادثه وحشتناک موجب شد که در عرصه تحقیقات تاریخی اسرار لاینحل زیادی باقی بماند .

 " چین شی هوان " چین را وحدت بخشید و به دوران تجزیه درازمدت کشور پایان داد ه و حکومت سلطنتی فئودالی چند ملیتی را که ملت "هان " ملت اصلی آن بود ،تاسیس کرد . از آن به بعد صفحه نوینی در تاریخ چین گشوده شد .